Kontakt oss


Ønsker du å ta kontakt med oss, kan skjemaet benyttes til å sende oss en mail. Ellers er kontortiden mandag til fredag kl 8.00 - 16.00. Vi kan også nås via telefon og brev.

Ruud's regnskapskontor
v/Per Richard Ruud
Skotbuåsen 21
1409 Skotbu

Tlf: 64 86 35 87
Mobil: 90 97 00 92
Fax: 64 86 33 51

Navn:
Adresse:
Poststed:
E-post
Telefon:
Telefax:

Hva gjelder henvendelsen?