Hvem er vi?Velkommen så masse!

Jeg er Per Richard Ruud:Den andre ansatte i firmaet er min kone, Gunn Eva:Jeg har også med meg min datter Tone


Hilsen Richard                                                   Tilbake til hovedsiden...