TIPS!Prisjustering!
Fra 1.januar 2006 vil Ruuds Regnskapskontor heve prisen på regnskapsførertjenestene.

Fra 1/1-06 vil timeprisen bli endret til kr. 500,- pr. time. Satsen i dag er kr. 400,-. Denne har vært uendret siden 1/1-2000.

Inkassotjenester
Vi har inngått avtale med Galant Inkasso AS. Dette er et lite inkassoselskap.
Inkasso fungerer på følgende måte:
Kopi av fakturaer sendes inn til Galant Inkasso fra Ruuds Regnskapskontor. De krever opp fordringene med utstrakt bruk av telefon, som gir en bedre løsningsgrad.

De fakturerer ikke årsavgift eller grunngebyr. Dersom skyldner betaler, så er det skyldner som dekker salæret. Uteblir innbetaling fra skyldner er det ingen kostnader for dere.

Økonomiske merkedager!
Det kan være nyttig for deg å sjekke når økonomiske merkedager er! Det vil gjøre ting enklere for både deg og meg! Ta en titt på oversikten:
Økonomiske merkerdager!


Hilsen Richard og Gunn Eva                                         Tilbake til hovedsiden...